KANNUSKULMA OY:N KIRPPUTORIN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

KannusKulma Oy (Y-tunnus 3188049-3)
Valtakatu 12
69100 Kannus

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Mari Kattilakoski
Puhelin +358 50 4422077
Sähköposti kannuskulma@gmail.com

REKISTERIN NIMI

Kannuskulma Oy:n Kirpputorin asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Kannuskulma Oy:n Kirpputorin asiakkaaksi Kirppari-Kalle palvelussa tai muutoin varannut myyntijakson Kannuskulma Oy:n Kirpputorilta.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Kannuskulma Oy:n Kirpputorin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Kannuskulma Oy:n Kirpputorin toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Kannuskulma Oy:n Kirpputorin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Tiedot sijaitsevat Kirppari-Kalle -palvelun palvelimilla ja niitä käytetään Kannuskulma Oy:n Kirpputorin tiloissa sijaitsevilta työasemilta suljetussa verkossa, joka on suojattu suojausohjelmistojen ja -laitteistojen avulla. Järjestelmän käyttö edellyttää käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Tietoja käsitellään ainoastaan Kannuskulma Oy:n Kirpputorin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta. Paperilla säilytettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilötietojen tietolähteenä on asiakas itse.

Kerättävät tiedot: Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, markkinointiluvat ja tilinumero. Lisäksi myös asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat asiakaskohtaiset tapahtumatiedot sekä viestintähistoria sekä valvontakameroiden kuvamateriaali.

Tietoja säilytetään asiallisen yhteyden päätyttyä kirjanpitolain edellyttämän ajan. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Kannuskulma Oy:n Kirpputorin käytössä. Tietoja ei luovuteta Kannuskulma Oy:n Kirpputorin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Kannuskulma Oy:n Kirpputorin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain tai määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Kannuskulma Oy:n Kirpputorin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

HENKILÖTIETOIHIN LIITTYVÄT OIKEUTESI

Sinulla on oikeus tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi sekä pyytää tietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamita. Pyynnöstä poistamme tietosi, ellei laki edellytä meitä säilyttämään niitä (esimerkiksi kirjanpitolaki).

TÄHÄN SELOSTEESEEN TEHTÄVÄT MUUTOKSET

Palveluidemme kehittymisen ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumisen myötä voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta.